Bewonersplatform Wateringse Veld

Het Wateringse Veld is een fijne wijk om in te wonen en daar zet het bestuur van het Bewonersplatform  Wateringse Veld zich graag voor in. Het Bewonersplatform wil de spil in de wijk zijn. We zorgen dat mensen uit de wijk elkaar ontmoeten door het organiseren van activiteiten zoals het Wateringse Veld Loopfestijn en de wekelijkse ontmoetingen. We behartigen de belangen van de bewoners van de wijk bij de gemeente en de politiek. En we willen een brug slaan tussen bewoners en de professionals die zich inzetten voor de wijk. 

Twee keer per jaar organiseert het bestuur een bewonersavond. Alle bewoners van het Wateringse Veld zijn van harte welkom tijdens zo’n avond. Op een bewonersavond worden thema’s gepresenteerd die belangrijk zijn voor de wijk zoals oplossingen voor de problemen met het verkeer. Een bestuurslid wordt benoemd voor een periode van maximaal 3 jaar, volgens een door het bestuur gemaakt aftreed- / herkiesbaarrooster. Het aftredend bestuurslid is herkiesbaar tijdens een bewonersavond. Nieuwe bestuursleden worden tijdens een bewonersavond voorgesteld. 

Bestuur

Het bestuur bestaat volledig uit vrijwilligers. De samenstelling van het bestuur ziet er zo uit: 

Margot Zuidervliet

Dagelijks bestuur, voorzitter

Henny Hagelaar

Dagelijks bestuur, secretaris

Dagelijks bestuur, penningmeester

Bea Nirmalsingh

Algemeen bestuurslid

Marc Vermeulen

Algemeen bestuurslid

Vacature

Algemeen bestuurslid

Vacature

Bestuurslid communicatie

Werkgroepen

Werkgroep Wateringse Veld Loopfestijn

Ieder jaar organiseren wij het Wateringse Veld Loopfestijn. Het is een gezellig hardloopevenement dat met de diversiteit aan afstanden voor iedereen iets te bieden heeft. Mensen die zelf niet kunnen of willen lopen worden natuurlijk gevraagd om de deelnemers langs het parcours te komen steunen.

Het parcours biedt een mooie afwisseling tussen de nieuwbouwwijk Wateringse Veld en de schitterende omgeving. Het is een uitdagend en afwisselend parcours waarop onderweg veel te genieten valt!

Werkgroep veiligheid: BIT Wateringse Veld

BIT Wateringse Veld is een werkgroep van het Bewonersplatform Wateringse Veld. Het BIT-team (Buurtinterventieteam) in het Wateringse Veld in Den Haag bestaat uit vrijwilligers die wonen in het Wateringse Veld Het BIT-team Wateringse Veld is sinds 2014 gecertificeerd als deskundig op gebied van woninginbraakpreventie. 

Het doel van buurtinterventieteams is het creëren en in stand houden van een veilige en leefbare buurt en met name de sociale veiligheid te verhogen. Enthousiaste bewoners, Politie, woningbouwcoörporaties en gemeente zorgen er samen voor dat bepaalde vormen van criminaliteit zoals vandalisme en verstoringen van de openbare orde worden bestreden. Dit kan door extra op te letten en meer betrokken te zijn bij de straat, buurt of flat waar men woont. Dit moet leiden tot een verhoging van het veiligheidsgevoel bij de inwoners van de wijken en buurten. Dit willen bereiken door een wekelijkse ronde door de wijk te lopen. Wij maken meldingen aan onze partners en controleren of de meldingen worden afgehandeld. Alle BIT teams zijn aangesloten bij het Stedelijk Netwerk Bewonersinitiatieven Veiligheid en via dit netwerk krijgen de leden cursussen als EHBO.

Op afspraak komen wij graag bij de bewoners van het Wateringse Veld langs om te kijken of wij nog aanvullende tips kunnen geven om woninginbraak zoveel mogelijk te voorkomen. Vraag een scan aan via wateringseveld@buurtinterventieteam.nl.

Werkgroep Verkeer en OV

Het verkeer in het Wateringse Veld is een van de belangrijkste thema’s voor het bestuur. De werkgroep Verkeer zet zich in om de verkeersituatie te verbeteren. Belangrijke onderwerpen zijn de kruispunten Laan van Wateringse Veld – Noordweg en Laan van Wateringse Veld – Oosteinde en de slechte openbaar vervoer verbindingen met het centrum van Den Haag en de twee grote stations.

De werkgroep Verkeer bestaat uit:

  • Margot Zuidervliet – voorzitter bestuur
  • Marc Vermeulen – bestuurslid
  • GIslaine van de Haar – werkgroeplid

Werkgroep Kunst en cultuur

Organiseert initiatieven voor jongeren en Project talentrijk

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms below to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist