Bewonersplatform Wateringse Veld

Het Wateringse Veld is een fijne wijk om in te wonen en daar zet het bestuur van het Bewonersplatform Wateringse Veld zich graag voor in. Het Bewonersplatform wil de spil in de wijk zijn. We zorgen dat mensen uit de wijk elkaar kunnen ontmoeten door het organiseren van activiteiten zoals het Wateringse Veld Loopfestijn, het Zomerfestijn en de wekelijkse ontmoetingen. We behartigen de belangen van de bewoners van de wijk bij de gemeente en de politiek. Bovendien slaan we een brug tussen bewoners en de professionals die zich inzetten voor onze wijk.

▶We vertegenwoordigen de belangen van de wijk.

We organiseren samen met ander bewoners activiteiten in de wijk.

▶We zijn een verbinder in de wijk.

Bewonersplatform Wateringse Veld

Wat we doen

Wat doen we?

Omdat we maar een kleine organisatie zijn, kiezen we ervoor om ons te richten op een beperkt aantal thema’s. De vrijwilligers dragen bij aan een of meerdere thema’s. Dat kan in de vorm van een werkgroep of bijvoorbeeld als vrijwilliger bij de wekelijkse ontmoetingen. Voor elk thema is een bestuurslid de verantwoordelijke persoon. Belangrijke thema’s zijn:

Verkeer

Het bestuur hecht veel belang aan het verkeer in het Wateringse Veld. De werkgroep Verkeer spant zich in om de verkeerssituatie te verbeteren, met speciale aandacht voor de kruispunten Laan van Wateringse Veld - Noordweg en Laan van Wateringse Veld - Oosteinde. Daarnaast is er ook aandacht voor de ontoereikende openbaar vervoerverbindingen tussen het centrum van Den Haag en de twee grote stations.

Ontmoetingen

Elke dinsdagavond organiseren we leuke activiteiten op het Panamaplein, waar iedereen uit de wijk welkom is. Het is de perfecte gelegenheid om nieuwe mensen te ontmoeten en sociale contacten op te bouwen. Het liefst doen we dat ook op zondagmiddag als daar voldoende hulp vanuit wijkbewoners voor is.

REDACTIE

Het Bewonersplatform is de drijvende kracht achter wateringseveld.nl, een website die speciaal is gemaakt voor en door de wijk. Hier vindt u relevante informatie, nieuws en updates over de activiteiten in de buurt.

Wateringse Veld Loopfestijn

Het jaarlijkse loopfestijn, gecombineerd met het Zomerfestijn, brengt de hele wijk in beweging.

Het BIT-team

Het Buurt Interventie Team Wateringse Veld (BIT) is een onderdeel van het Bewonersplatform Wateringse Veld. Sinds 2014 zijn ze experts op het gebied van woninginbraak-preventie. Ze werken samen met autoriteiten, politie en andere organisaties om de veiligheid in de wijk te verbeteren.

Werkgroep Kunst en Cultuur

De Werkgroep Kunst en Cultuur streeft naar toegankelijkheid van kunst en cultuur voor alle jongeren, ongeacht achtergrond of financiële situatie. We werken samen met scholen, jeugdcentra en andere organisaties om ons bereik te vergroten en jongeren te bereiken die anders mogelijk geen toegang zouden hebb

Kom naar onze bewonersavonden!

Twee keer per jaar organiseren we een bewonersavond. Alle bewoners van het Wateringse Veld zijn van harte welkom tijdens zo’n avond. Op een bewonersavond worden thema’s gepresenteerd die belangrijk zijn voor de wijk, zoals oplossingen voor de problemen met het verkeer. Nieuwe bestuursleden worden tijdens een bewonersavond voorgesteld om te worden gekozen als bestuurslid en u kunt uw ideeën en suggesties delen.

Wie we zijn

We zijn allemaal vrijwilligers

Het bestuur en iedereen die zich inzet namens het Bewonersplatform zijn vrijwilligers die wonen in de wijk of zich sterk met de wijk verbonden voelen. Het Bewonersplatform wordt administratief ondersteund door Wijkz.

MARGOT ZUIDERVLIET
Dagelijks bestuur, voorzitter
HENNY HAGELAAR
Dagelijks bestuur, secretaris
RAHANA ASHRUF
Dagelijks bestuur, penningmeester
MARC VERMEULEN
Algemeen bestuurslid
BEA NIRMALSINGH
Algemeen bestuurslid
VACATURE
Algemeen bestuurslid
VACATURE
Bestuurslid communicatie

We zijn allemaal vrijwilligers

Wateringse Veld Loopfestijn

Het jaarlijkse loopfestijn, gecombineerd met het Zomerfestijn, brengt de hele wijk in beweging.

Vertegenwoordigen, organiseren en verbinden

Wilt u ook meedoen?

Dat is fijn! Er is altijd iets waardevols te doen. U kunt meehelpen met activiteiten of zelf activiteiten organiseren. Vindt u het leuk om berichten te schrijven en te plaatsen op de site of onze Facebook pagina? U bent van harte welkom. Of wilt u misschien deel uit gaan maken van het bestuur en zich inzetten voor belangrijke thema’s in de wijk? Dat kan ook.

We Horen Graag Van U.

Neem Contact Op

Vind Ons Hier

Panamaplein 34
2548 HJ Den Haag

Neem Contact Op

070-3097019

Openingstijden

Secretariaat is bereikbaar op:
Maandag van 12.00 tot 14.00 uur en
Donderdag van 12.00 tot 14:00 uur.
(Op beide dagen tevens bezoektijden)

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam
E-mail

Horen Graag Van U.

© All Rights Reserved.

Add New Playlist