Kruisingen Wateringse veld

De verkeersituatie in het Wateringse Veld is een van de grootste thema’s in de wijk. Al jaren ondervindt het Wateringse Veld veel verkeershinder. Een van de grootste knelpunten is de doorstroming op de Laan van Waterinsge Veld. De werkgroep Verkeer van het Bewonersplatform spant zich al jaren in om hier een oplossing voor te krijgen. Daarvoor heeft de werkgroep veel contact met de gemeente. Resultaat van die contacten zijn twee gezamenlijke bewonersavonden. Een digitale bewonersavond op 20 mei 2021 en een in het Wateringse Veld College op 20 juni 2022.

In 2021 liet de gemeente de schetsontwerpen zien voor de aanpak van twee kruispunten: het kruispunt van de Laan van Wateringse Veld met de Noordweg en met het Oosteinde. Tijdens de avond werd duidelijk dat voor het kruispunt met de Noordweg een rotonde de beste oplossing is. Voor het kruispunt met het Oosteinde moet een extra opstelstrook (strook voor rechtsaf richting Rijswijk, komende vanaf de snelweg) zorgen voor een betere doorstroming. Het was een druk bezocht digitale bewonersavond die goed werd gewaardeerd. Klik hier voor de presentatie van de werkgroep Verkeer.

Op 20 juni 2022 liet de gemeente zien dat de ontwerpen meer uitgewerkt zijn. In het afgelopen jaar zijn de ontwerpen besproken met twee belangrijke commissies:

  • VOV: Het Vooroverleg Over Verkeerszaken. Deze commissie toetst beoogde wijzigingen op verkeersaspecten en adviseert de opdrachtgevers en initiatiefnemers over de verkeerskwaliteit ​
  • ACOR: De Adviescommissie Openbare Ruimte. Deze commissie beoordeelt de ruimtelijke kwaliteit van voorstellen voor de inrichting van de openbare ruimte

Onderstaande afbeeldingen zijn ontwerpen die de gemeente op 20 juni liet zien. De komende maanden wordt het ontwerp nog verder verbeterd. Er moeten afspraken worden gemaakt met de volkstuinvereniging Johanna omdat het ontwerp een stuk over hun parkeerplaats is getekend. Daarnaast moet duidelijkheid komen over de kosten. Met het Hoogheemraadschap van Delfland moeten afspraken worden gemaakt omdat er oppervlakte water verdwijnt. Dat moet ergens anders in de wijk waarschijnlijk worden gecompenseerd. Na een bestuurlijk besluit wordt het ontwerp ter visie gelegd en kan iedereen formeel op het ontwerp reageren. Dat wordt in het eerste kwartaal van 2023 verwacht. De voorlopige planning is dat in het tweede kwartaal van 2024 kan worden gestart met de uitvoering.

Meer informatie over de nieuwe inrichting van de kruispunten vindt u op de site van de gemeente Den Haag: Den Haag – Laan van Wateringse Veld: nieuwe inrichting kruispunten Noordweg en Oosteinde

Rotonde Laan van Wateringse Veld – Noordweg

Kruispunt Laan van Wateringse Veld – Oosteinde

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms below to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist