Foto-Video protocol

Foto/video protocol

Bij het Bewonersplatform Wateringse Veld worden regelmatig foto’s en-of video gemaakt waarop bewoners en/of vrijwilligers welke een dag bij een evenement betrokken zijn, als bezoekers of deelnemers. Mogelijk geheel of gedeeltelijk herkenbaar afgebeeld. Deze foto’s / video worden onder meer gebruikt voor websites en socialmedia. Voor het maken en publiceren van (portret)foto’s/video gelden wettelijke bepalingen. Voor het gebruik van foto’s /video (en andere persoonsgegevens) op internet geldt bovendien de privacywetgeving (AVG). Daarnaast als het gaat om foto’s /video van activiteiten bij het Bewonersplatform heb je ook te maken met het portret- en auteursrecht.

Gezien het grote aantal foto’s / video en de vele gezichten op deze foto’s / video is het in de regel niet mogelijk iedereen individueel van te voren om toestemming te vragen voor publicatie. Dit gebeurt als algemene mededeling aan de aanwezigen vóór aanvang van een evenement of activiteit. Het Bewonersplatform gaat echter zorgvuldig om met de belangen van afgebeelde personen. Mocht een bewoner, ouder van een kind of vrijwilliger desondanks bezwaar hebben tegen het gebruik van een bepaalde foto, dan zal deze op diens verzoek zo mogelijk worden verwijderd. Een E-mail naar onze secretariaat is voldoende. 

De foto’s die de vrijwilligers fotografen van het bewonersplatform maken, zijn hoodzakelijk gemaakt uit een journalistieke / artistieke oogpunt en bedoelt voor informatievoorziening.

Onze richtlijnen:

 • Het Bewonersplatform maakt voor publicatie op de website en socialmedia duidelijk wat het beleid is ten aanzien van het maken en gebruiken van foto’s waarop bewoners, kinderen en vrijwilligers herkenbaar zijn afgebeeld.
 • Als bewoners, kinderen op verzoek van hun ouders en vrijwilligers niet gefotografeerd willen/mogen worden, dan wordt dit gerespecteerd.
 • Foto’s en video worden, maximaal 12 maanden op de Website en 6 maanden op socilamedia gepubliceerd. Indien bewoners en vriiwiligers hun foto eerder van de website of socialmedia verwijdert willlen hebben kunnen ze een een een E-Mail sturen naar onze secretariaat. Aan dit verzoek wordt altijd direct gehoor gegeven. 
 • Wanneer bewoners, kinderen op verzoek van hun ouders en vrijwilligers expliciet gevraagd wordt mee te werken aan het maken van publiciteits foto’s/video-opnamen, laat het bewonersplatform de bewoners of vrijwilligers een overeenkomst ondertekenen waarmee toestemming voor publicatie gegeven wordt.
 • Portretfoto’s die in opdracht van de geportretteerde zijn gemaakt (bv. deelnemers van een groepsactiviteit), publiceert het Bewonersplatform alleen na toestemming van de geportretteerde(n).
  Hiervoor is een overeenkomst opgesteld waarmee toestemming voor publicatie gegeven wordt.
 • Foto’s /video van een minderjarigen zal expliciet toestemming van de ouders voor nodig zijn. daarvoor zal een overeenkomst moeten worden opgesteld.
 • Het Bewonersplatform zorgt ervoor dat de publicatie van foto’s / video waarop personen herkenbaar zijn afgebeeld op geen enkele manier schadelijk kan zijn voor deze personen.
 • Voor de publicatie van foto’s / video (ook op de website of Socialmedia van het Bewonersplatform) van evenementen, activiteiten, uitstapjes etc. wordt niet van tevoren schriftelijke toestemming gevraagd van degene(n) die op de foto’s /video staat/staan. Voorafgaand van een activiteit / evenement etc. zal mondeling kenbaar worden gemaakt dat er foto’s / video zal worden gemaakt. Wanneer een bewoner, ouder van een kind of vrijwilliger bezwaar heeft tegen het gebruik van de foto’s /video wordt deze indien verwijderd of onherkenbaar gemaakt.
 • Het Bewonersplatform respecteert de auteursrechten van de fotograaf of de rechthebbende instantie, bijvoorbeeld door de naam van de fotograaf of rechthebbende instantie te vermelden.
 • Bij de beoordeling of de geportretteerde een redelijk belang heeft om zich tegen de publicatie van het portret te verzetten, zijn de achtergrond en omstandigheden van de geportretteerde bepalend. De volgende omstandigheden kunnen een redelijk belang vormen voor iemand om zich tegen publicatie te verzetten:
   publicatie vormt een inbreuk op de privacy,
   publicatie levert commercieel gezien schade op,
   de geportretteerde wordt belachelijk gemaakt,
   publicatie is schadelijk voor het imago,
   het portret wordt gebruikt in een context waarmee de geportretteerde niet geassocieerd wil worden.

Disclaimer.
Ondanks dat het Bewonersplatform Wateringse Veld probeert de privacy statement en foto/video protocol zo up-to-date mogelijk te houden, kan het voorkomen dat er inmiddels nieuwe regelgeving is afgekondigd. De tekst van de geldende wet- en regelgeving is bepalend. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Wijzigingen privacybeleid en foto/video protocol. 
Het Bewonersplatform Wateringse Veld behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid en foto /video protocol. Het verdient aanbeveling om het privacybeleid en foto/video protocol voor deelname aan en/of bezoek van activiteiten, georganiseerd door het bewonersplatform te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent. Je kunt dit privacybeleid en/of foto /video protocol zelf opslaan of raadplegen via deze pagina

Link naar de foto/video overeenkomst 

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist